Google har ett antal olika projekt med kabeldragning på havsbotten. Nu invigs Dunant-kabeln mellan Virginia i USA och den franska atlantkusten. Kabeln är privatägd och har dragits med hjälp av Googles partner Subcom. Namnet Dunant är lånat av nobelpristagaren och grundaren av Röda korset, Henry Dunant.

Kabeln sträcker sig över 640 mil och har en kapacitet på 250 terabit per sekund. Skälet till att Google behöver de här överföringshastigheterna har delvis att göra med Google Cloud och de krav som ställs på den och andra onlinetjänster.

Det här är inte Googles enda projekt utan de har även börjat dra kablar mellan New York och Bilbao i Spanien och även till Storbrittanien. Utöver det finns även planer för kabeldragning mellan Sydafrika och Portugal.

Via TechCrunch