Ni vet det där med den ökade polariseringen i samhället, att vi bara tar del av information som bekräftar våra redan etablerade åsikter, och att allt är sociala mediers fel? Det tycks vara kraftigt överdrivet, eller rentav fel, visar en avhandling av Peter Dahlgren som nyss lagts fram vid Göteborgs universitet.

Studien tar utgångspunkt i att vi idag kan skaffa oss information från många fler källor än tidigare, och att det går att hitta mycket mer nischad information. Men resultaten tyder inte på att svenskar bara läser sådant som bekräftar det vi redan tycker och tror, eller att vi överlag undviker källor som utmanar våra åsikter.

De människor som gärna läser nischade källor läser även etablerade nyhetsmedier, visar studien. Och de som är politiskt intresserade visar sig också ta del av information från både höger och vänster.

Så om nu Sverige är mer polariserat nu än tidigare, så är det inte så enkelt som att det bara beror på Internet och sociala medier – även om det fortfarande finns troll och extremister där. Jag tycker det låter hoppfullt – det demokratiska samtalet lever och frodas på nätet!

Läs mer på forskning.se eller läs hela avhandlingen här. 🤓