I dagsläget när du åker tåg i Europa kan biljetten visa exakt hur mycket miljöpåverkan din resa kommer att ha. Nu planerar EASA (EU’s Aviation Safety Agency) att skapa ett liknande miljömärke för flygindustrin. Tanken är att tillhandahålla pålitlig, jämförbar och verifierbar information så att du som passagerare kan fatta hållbara flygbeslut. EU försöker enligt uppgift att motverka potentiell ”gröntvätt” från flygbolag som kan främja överdrivna påståenden om att flyg är miljövänliga. Enligt en ny studie står flygtrafik för 3.5 procent av de föroreningar som bidrar till den globala uppvärmningen.

EASA kommer att skilja mellan olika flygklasser. Klassificeringarna kommer att ta hänsyn till många olika komponenter, inklusive användning av biobränsle, återvinningsgrad, och genererat avfall.

Medan flygtrafiken har minskat med 60 till 80 procent på grund av COVID-19-krisen, förväntar sig industrin att den kommer att återgå till samma siffror som innan pandemin fram till 2025 och växa ytterligare efter det.

Projektet är en del av en plan för att göra EU koldioxidneutralt år 2050 som en del av European Green Deal. EASA planerar att ha de tekniska detaljerna klara till år 2022. Det finns dock i dagsläget ingen information om när passagerare faktiskt kommer att kunna se denna information på sina biljetter.