Mozilla Foundation, mest känd för webbläsaren Firefox, har haft det tufft ekonomiskt den senaste tiden. Stiftelsen står bakom några av webbens grundbultar (JavaScript, WebAssembly mm) och har sin största inkomstkälla i att slussa söktrafik från Firefox till Google. Eftersom Firefox tappat marknadsandelar så sjunker också intäkterna, och en stor del av personalen har nyligen tvingats sluta.

Att Firefox ägare försvagas riskerar att drabba mångfalden på webbläsarmarknaden, som är alltmer dominerad av Googles Chrome. Men även dokumentationsresursen MDN Web Docs har varit hotad, vilket väckt starka känslor hos webbutvecklare världen över som använder resursen dagligen. MDN är nog det närmaste man kan komma en officiell manual för webben – HTML, CSS och JavaScript.

Nu har ett projekt med namnet Open Web Docs dragit igång för att göra något åt den saken. Bakom projektet står företagen Coil, Google och Microsoft, och det leds bland annat av svensken Robert Nyman. Med fast personal och ett starkt engagemang i communityt ska projektet stärka upp MDN och andra resurser – och därmed vara en garant för att de lever vidare och fortsätter att förbättras.

Hur det går för Firefox och Mozillas övriga projekt återstår att se.

Läs mer om Open Web Docs och om Mozillas situation.