Vi söker en engagerad och nyfiken person som liksom vi brinner för att göra Internet till en trevligare plats. Är du vass på frontend, JavaScript, React, tillgänglighet mm och vill jobba med engagerade och proffsiga kollegor och kunder i tvärfunktionella team så behöver du inte leta längre!

Bazooka består av 45 medarbetare som tillsammans tar fram kreativa helhetslösningar för våra uppdragsgivare som består av allt från små start-ups till stora myndigheter. Vi arbetar strategiskt och agilt i små och stora team med en blandning av kompetenser.

Vi jobbar inte bara agilt med våra kunder utan även med oss själva. Vi har en platt organisation och vi tar både medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet på största allvar! Vi har fattat att när vi känner oss trygga och motiverade så gör vi också ett bra jobb åt våra kunder. Och självklart är vi öppna för att du jobbar på distans, det gör många av våra medarbetare.

Maila oss på jobb@bazooka.se om du är intresserad, vi ser fram emot din ansökan!

 

In english:

We are looking for a committed and curious person who, like us, is passionate about making the Internet a nicer place. If you are sharp on frontend, JavaScript, React, accessibility, etc. and want to work with committed and professional colleagues and customers in cross-functional teams, look no further!

Bazooka consists of 45 employees who together develop creative complete solutions for our clients that consist of everything from small start-ups to large companies. We work strategically and agile in small and large teams with a mix of skills.

We work not only agile with our customers but also with ourselves. We have a flat organization and we take both employee satisfaction and customer satisfaction very seriously! We have realized that when we feel safe and motivated, we also do a good job for our customers. And of course we are open to you working remotely, many of our employees do.

Email us at jobb@bazooka.se if you are interested, we look forward to your application!