Fredagen 21 januari 2021 publicerades det första utkastet på WCAG 3.0. Det är alltså den nya versionen av tillgänglighetsriktlinjerna som tillhandahålls av W3C (The World Wide Web Consortium). WCAG påverkar alla oss som arbetar med digitala produkter så det är såklart intressant att ta del av utvecklingen.

Värt att nämna är dock att det stora arbetet med att uppdatera riktlinjerna väntas bli färdigt först 2023 och även efter det kommer det finnas en överlappande period där WCAG 2.0 fortfarande används. Lagförändringar är ännu längre bort. Men tiden går fort då man har roligt så nu tittar vi lite mer på vad som är på gång.

Bedömningsskala

Ett syfte med den nya versionen av riktlinjerna är att de ska vara lättare att förstå och att de ska vara mer flexibla. Därför kommer man nu använda sig av en skala för att beskriva hur väl man uppfyller en riktlinje. Skalan går från noll till fyra där noll motsvarar låg uppfyllnad och fyra är mycket bra uppfyllnad.

Det här skiljer sig från idag då man bara anger om man uppfyller kriterierna eller ej. Spontant känns det som rätt väg att gå eftersom tillgänglighet sällan handlar om absoluta sanningar utan om olika avvägningar som ställs mot varandra. På tal om kriterier så är det ett begrepp som är på väg bort. Man pratar istället om ”Outcomes” vilket kanske skulle kunna översättas till ”utfall” eller ”resultat”.

Kritiska fel

För att det inte ska bli för diffust så kommer man använda sig av ”kritiska fel” för de riktlinjer som en webbplats måste uppfylla för att bli godkänd. Även det här är en lovande utveckling som säkert kommer göra att den stora mängden riktlinjer känns mindre överväldigande då man tydligt kan se vad som är mest grundläggande att åtgärda.

Ett nytt rankingsystem

Idag rankas webbplatser som A, AA eller AAA beroende på hur väl de följer WCAG. Dessa begrepp kommer bytas ut mot brons, silver och guld. Ett syfte med det är att vi som designar och bygger tekniska lösningar inte ska nöja oss med att uppnå AA (vilket ofta är fallet idag) utan att man fortfarande ska sträva efter att förbättra tillgängligheten ytterligare. Alla vill väl få guldmedalj?

Brons är minimumkravet för att uppfylla WCAG 3.0 och kan uppnås genom att testa innehåll på komponentsnivå.

För att uppnå silver måste man först klara av alla krav på bronsnivå men även genomföra framgångsrika holistiska tester där man bl. a. testar med tekniska hjälpmedel.

Vad guld kommer innebära verkar inte vara helt klarlagt än men det handlar sannolikt om att genomföra ytterligare tester som omfattar resterande delar av riktlinjerna.

Vi följer utveckling med spänning och om du vill veta mer så kan du läsa här. Utkastet i sin helhet finner du här.