Vi har tidigare skrivit om vilka digitala dörrar vår kund Statens Historiska Museer har öppnat för att vi även under pandemitider ska ska kunna ta del av deras innehåll. I december lanserade vi även tillsammans med Statens historiska museer – Sveriges historia; en digital plattform där 17 svenska museer har gått samman för att visa sina samlingar. Bland annat visas rustningar, vapen och smycken som 3D-modeller så att det går att vrida och vända och titta närmare på dem på skärmen.

Att det finns ett stort intresse för svenska museers digitala innehåll visar en rapport från Riksförbundet Sveriges museer. För samtidigt som coronapandemin har mer än halverat de fysiska besökssiffrorna för Sveriges museer under 2020, så har mer än 216 miljoner digitala besök gjorts under förra året.

– Det här visar på museernas dragningskraft och behovet av museernas utbud även digitalt. Vi visste att museerna förstärkt utbudet på nätet, men nu vet vi också att publiken hittat dit, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Läs hela artikeln hos sverigesmuseer.se.