Företaget OpenAI jobbar med en ny artificiell intelligens kallad för DALL·E, döpt efter konstnären Salvador Dalí och Pixars WALL·E.

DALL·E tränas för att skapa söta och bisarra bilder från grunden, baserat på användares skriftliga beskrivningar. DALL·E genererar bilder med hjälp av en uppsättning av text-bildpar. DALL·E har redan lärt sig skapa antropomorfa (människoliknande) versioner av djur och föremål, kombinera orelaterade begrepp på rimliga sätt och hantera flera objekt och attribut samtidigt.

För att kunna skapa en bild av meningen “an emoji of a baby penguin wearing a red hat, yellow gloves, blue shirt, and green pants” behöver DALL·E kunna associera varje klädesplagg med rätt färg och komponera varje plagg korrekt med pingvinen utan att blanda ihop någon av objekten eller attributen. Skärmdumpen nedan visar DALL·Es förmåga att återskapa just den ovanstående beskrivningen.

Skärmdump som visar ett exempel på vad AIn Dall-e kan skapa.

Klicka här om du vill läsa mer om projektet.