Den Berlinbaserade startupen Wonder har ett intressant koncept som har som mål att göra videomöten mer sociala. Precis som när du träffar en person på t.e.x en konferens så kan du inleda ett samtal genom att närma dig en annan deltagare. Om du styr din avatar närmare någon annan så kopplas ni ihop i en grupp där ni kan samtala enskilt. Om du istället vill vara en del av ett annat samtal så fortsätter du bara vidare.

Lösningen skulle kunna liknas lite vid ett spel där du rör dig mellan andra spelare, men med ett gränssnitt som är mer anpassat för kontorsarbete. Vill man ta det ett steg längre skulle man ju kunna prova att ha mötena i World Of Warcraft eller Fortnite. Det skulle i alla fall förgylla min dag.

Wonder har 200 000 aktiva användare per månad och har nyligen mottagit en investering på 11 miljoner amerikanska dollar. Det ska bli spännande att se vad som händer inom videosamtal nu när så många arbetar hemifrån. Det finns många tunga aktörer men lösningarna är snarlika och det finns stort utrymme för innovation.

Via Techcrunch