Internetstiftelsen har släppt sin årliga undersökning Svenskarna och internet, som mäter svenskarnas internetvanor. Årets rapport visar bland annat hur den pågående pandemin har påverkat våra internetvanor. Vi på Bazooka har tagit del av rapporten och sammanfattat fem intressanta insikter:

1. Allt fler pensionärer har börjat använda internet, till följd av pandemin. De som är 76 år eller äldre har dubblerat sin användning av videosamtal. Äldre har också börjat använda sociala medier mer än tidigare, e-handla och nyttja digitala vårdtjänster. Var fjärde internetanvändare som är över 76 år har tittat på ett direktsänt kulturevenemang online under pandemin. Många äldre är positiva till att fortsätta e-handla livsmedel och apoteksvaror även efter pandemin.

2. Det finns en stor skillnad på hur det har fungerat att jobba versus studera hemifrån. 8 av 10 tycker att hemarbetet har fungerat bra och nästan 9 av 10 vill fortsätta med hemarbetet även efter pandemin. Däremot upplever majoriteten av gymnasieelever att lärande fungerar sämre på distans. Var tredje studerande tycker att distansundervisning innebär en högre arbetsbörda.

3. Ökande oro över egen och andras skärmtid. Mer än 8 av 10 tillfrågade tycker att de har för mycket skärmtid och har ett mindre socialt liv. Framförallt studenter säger att de känner sig mindre sociala av den ökade skärmtiden, medan pensionärerna säger att de känner sig mer sociala. Allt fler tittar på mobilen även under natten.

4. Närmare hälften av de tillfrågade känner oro över att vara övervakade på nätet och att den digitala integriteten ska kränkas, främst från storföretag så som Facebook och Google.

5. Den unga befolkningen befinner sig allt mer på Tiktok och Snapchat, samtidigt som fler pensionärer ansluter sig till Instagram. Så många som 7 av 10 av de mellan 12-15 år använder nu Tiktok.

Läs mer om rapporten på svenskarnaochinternet.se eller titta på videon nedan: