Kantar Sifo har under november 2020 genomfört tre tusen intervjuer med svenskar mellan 25 och 64 år på företag med fler än 10 anställda. Undersökningen är beställd av Tele2 och är den senaste av tre som har gjorts under året.

Resultatet visar att 60 procent av arbetstiden hos de tillfrågade sker på distans jämfört med 14 procent före COVID-19. När man frågar hur mycket man vill arbeta hemma i framtiden verkar önskemålet landa på omkring två dagar i veckan och resten på kontoret. Samtidigt svarar 55 procent att distansarbetet påverkar teamkänslan.

Sju av tio säger att de kan delta på distansmöten vilket kan jämföras med tidigare undersökningar där snittet var 4 av 10. Det verkar överlag som att de tillfrågade är mer nöjda än tidigare med hur företagen anpassat sig för att hantera den ökade graden av hemmajobb.

DI Digital har sammanfattat undersökningen här.