Vad är nu detta för påhitt? Jo, en ny större fusionsreaktor har startats för första gången i Kina. Förhoppningen är att detta ska vara ett stort kliv framåt mot ren och hållbar energiförsörjning. Reaktorn HL-2M ska drivas i samarbete med det internationella fusionsprojektet ITER i Frankrike som planerar att driftsätta en reaktor 2025.

Fusion är den process som genererar energin i solen och andra stjärnor. Försök att tämja den har pågått ända sen efterkrigstiden, och HL-2M är en av de största reaktorerna hittills. Förutom de två nämnda reaktorerna så har även Storbritannien planer på en storskalig fusionsreaktor. Den ska stå klar 2040, och är tänkt att bli världens första att kopplas in på elnätet.

Fusion anses vara den heliga graalen bland energikällor. Grunden för tekniken är att utvinna energin som frigörs när små atomer slås ihop till större, istället för att klyva större atomer som i den traditionella kärntekniken fission. Fusion ger varken några skadliga utsläpp eller något farligt avfall, till skillnad från fission, och konsekvenserna vid en olycka är minimala i jämförelse. Dessutom är tillgången på bränslet som används enorm. Än så länge är dock tekniken experimentell och mycket kostsam.

Läs mer hos phys.org och sciencemag.org.