Efter 70 år har IKEA beslutat att sluta distribuera IKEA-katalogen. Det gäller både den tryckta papperskatalogen och dess digitala form.

Katalogen har ramlat ned i brevlådor och brevinkast i över 50 länder och på 32 olika språk. Den hade sin peak år 2016 då 200 miljoner exemplar av katalogen skickades ut.

Beslutet att avsluta distributionen av katalogen är en följd av hur vår mediakonsumption har förändrats de senaste åren. Sedan 2016 har intresset för katalogen avtagit och konsumenter har istället sökt sig till IKEAs hemsida för inspiration och nya produkter.

IKEA utforskar nu nya format och kanaler för katalogens innehåll, bland annat sociala media, appar och IKEAs hemsida.

Via Fast Company