I en studie har forskare analyserat 597 logotyper samt utfört studier för att undersöka vad det är som får en logotyp att positivt påverka ett varumärkes värdering, prestation och köpviljan hos konsumenterna.

Det forskarna fann var att deskriptiva logotyper – som antingen genom ord eller bild visar vad det är för produkt eller tjänst – har mer genomslagskraft än mer abstrakta logotyper. Ta Burger Kings logotyp som exempel, den innehåller både ordet ”burger” och en bild på ett hamburgerbröd, två element som beskriver vad det är för något.

Forskarna testade olika varianter av logotyper för fiktiva varumärken, där den ena logotypen var mer beskrivande i sitt utförande och den andra mer abstrakt eller minimalistisk. De mer beskrivande logotyperna var enklare att förstå och gav i högre grad testpersonerna ett intryck av trovärdighet.

Som alltid så finns det så klart undantag. Det är inte alla varumärken vinner på att ha en logotyp som visar vad de erbjuder. Mer specifikt handlar det om fall där konsumenter inte tycker om din produkt eller har en negativ koppling till den. Forskarna upptäckte detta när de testade två fiktiva logotyper för en vegetabilisk olja. Den ena logotypen hade två droppar, den andra två abstrakta cirklar. När testpersoner fick veta att logotypen tillhörde ett varumärke för olivolja var de mer positivt inställda till logotypen med dropparna. När de istället fick höra att logotypen tillhörde ett varumärke som framställer palmolja var de negativt inställda till den mer beskrivande logotypen.

Likaså vinner inte stora företag som redan har välkända logotyper på att göra om sin logotyp till en mer beskrivande sådan. McDonalds kan med andra ord sitta lugnt i båten med sina gyllene bågar. Är du däremot en startup som säljer en specifik produkt tjänar du sannolikt på att inkludera produkten i din logotyp på något sätt.

Fast Company skriver om studien men berättar inte i vilket eller vilka länder som den genomfördes i och man får inte heller så mycket information om vilka det är som svarat på den. När man arbetar med varumärkesarbete är det självklart viktigt att förstå sin målgrupp och att samma sak som fungerar på en viss mottagare kanske är helt fel för en annan grupp. Bäst är det så klart när man har möjlighet att undersöka det närmare genom intervjuer eller andra metoder.