Nu behöver vi stärka upp vårt team med ytterligare en .net-utvecklare. Anställningen är ett vikariat till att börja med men det finns stora chanser till förlängning pga en ökad efterfrågan på våra tjänster.

Bazookas teknikteam består idag av 22 utvecklare med stor bredd. Vi jobbar dagligen i små och stora team där en blandning av kompetenser arbetar tillsammans för att ta fram kreativa lösningar till våra uppdragsgivare. Vi jobbar med en mängd olika programmeringsspråk och plattformar.

Nu vill vi hitta dig som är webbutvecklare med minst 2 års erfarenhet av .NET och EPiServer/Umbraco. Vi tror att du delar vår passion för webbhantverket och att du trivs med både stora och små projekt. Du har bra koll på .NET MVC, använder Git och tycker att det är lika viktigt med strukturerad kod och säkerhet som det är med en bra användarupplevelse.

Önskad profil, yrkeserfarenhet och utbildning

  • Ca 2 års relevant yrkeserfarenhet. Utbildning inom systemutveckling, webbutveckling eller liknande är meriterande
  • Goda kunskaper inom C# och .NET är ett krav. Erfarenhet av EPiServer eller Umbraco, gärna ihop med .NET MVC, är ett plus i kanten
  • Du bör ha koll på Git eller andra versionshanteringsystem
  • Kunskaper inom något av följande är meriterande: PHP, Objective-C, Javascript, React, HTML 5, CSS 3,WordPress

Vi erbjuder en kreativ och utvecklande arbetsplats med en mytomspunnen kultur: “Hur kan det vara så trevligt där?” undrar många. Kom och jobba hos oss så får du reda på det! Vi värnar vår kultur och vi tror att du kommer trivas om du gillar prestigelösa och ambitiösa kollegor med mycket hjärta.

Och självklart är vi öppna för att du jobbar på distans, det gör många av våra medarbetare!

Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts när rätt kandidat är funnen. Skicka ett mail till jobb@bazooka.se om du är intresserad, vi väntar ivrigt på din ansökan!


 

We need to strengthen our team with another .NET developer. The employment is a temporary position to begin with but there are great chances of extension due to and increased demand for our services.

Bazooka’s technology team today consists of 22 developers with great breadth. We work daily in small and large teams where a mixture of skills work together to develop creative solutions for our clients. We work with a variety of programming languages ​​and platforms.

Now we want to find you – a web developer with at least 2 years of experience in .NET and EPiServer/Umbraco. We believe that you share our passion for web craftsmanship and that you enjoy both large and small projects. You have a good grasp of .NET MVC, use Git and think that structured code and security are just as important as a good user experience.

Desired profile, professional experience and education

  • About 2 years of relevant professional experience. Education in system development, web development or similar is an advantage
  • Good knowledge of C # and .NET is a requirement. Experience with EPiServer or Umbraco, preferably together with .NET MVC, is a plus in the edge
  • You should be aware of Git or other version control systems
  • Knowledge in any of the following is an advantage: PHP, Objective-C, Javascript, React, HTML 5, CSS 3, WordPress

We offer a creative and developing workplace with a mythical culture: ”How can it be so nice there?” many wonder. Come and work with us and you will find out! We cherish our culture and we believe that you will thrive if you like unpretentious and ambitious colleagues with a lot of soul.

And of course we are open to you working remotely, many of our employees do!

Interviews take place on an ongoing basis and the position is filled when the right candidate has been found. Send an email to jobb@bazooka.se if you are interested, we are eagerly awaiting your application!