Tjänsten Voi testar ett ett nytt system på sina elsparkcycklar för att upptäcka gående trafikanter i närheten under åkturen. Systemet man använder är framtaget av företaget Luna. Det  innehåller datorsyn och GPS för att hjälpa föraren att hålla koll på omgivningen. Lunas system klarar även av att se om elsparkcyklarna färdas fram på trottoarer och dessutom var man väljer att parkera dem. Intresse för vart dom parkeras ser ut att kunna öka i framtiden då några elsparkcykel-tjänster nu börjat undersöka möjligheten att skicka vidare parkeringsavgifter till dom användare som väljer att parkera på fel ställen.

Till en början kommer dessa nya funktioner enbart testas av Vois egen personal. Testet kommer ske i brittiska Northampton och lyckas det bra kommer allmänheten i staden få börja testa de nya elsparkcyklarna.

Läs mer på VentureBeat