Forskare vid Tel Avivs universitet har tagit fram en metod som låter människor se infrarött ljus genom en kameralins.

Det ljus som vi kan se i vanliga fall är en liten del av det elektromagnetiska spektrumet som också omfattar radiovågor, mikrovågor, röntgenstrålar m.m. I dessa osynliga delar av spektrumet finns det information som representeras av färger som det mänskliga ögat tidigare inte kunnat uppfatta.

Förutom att det ser coolt ut så lyfter forskarna upp några tänkbara praktiska användningsområden.

En satellit skulle exempelvis kunna se utsläpp och föroreningar för att underlätta miljöforskning. Ett annat användningsområde kan vara att ta reda på var radioaktivt avfall eller sprängmedel gömts undan för att bekämpa terrorism.

Via Futurism och Tel Avivs universitet