Det digitala preventivmedlet Natural Cycles har ansökt hos Food and Drug Administration i USA om behörighet att integrera sin teknik med bärbara enheter såsom Oura Ring.

Natural Cycles app använder sig av temperaturmätningar och menscykel-loggning för att förutsäga när det är minst troligt att du blir gravid respektive när du har störst chans att bli gravid. I dagsläget måste användare ta sin temp manuellt varje morgon, men om Natural Cycles integrerar med bärbara enheter som kan mäta användarens temperatur kan mätningarna istället ske automatiskt.

Idén kommer av att Natural Cycles fått feedback från sina kunder på att de ibland glömmer att ta tempen på morgonen. Användare har uttryckt önskemål om något bärbart som kan ta tempen åt dem, så de slipper tänka på det.

Läs mer hos The Verge