Företaget IQM meddelar att de har blivit anlitade för att tillsammans med det statliga forskningscentret VTT och Aalto-universitetet bygga Finlands första kvantdator. IQM är en ledande tillverkare av kvantdatorer i Europa.

Kvantdatorer bygger på kvantmekanik, ett forskningsfält som handlar om partiklar mindre än atomer, och där normala fysiska lagar inte längre gäller. Kvantdatorer är framför allt bra på en viss sorts beräkningar, som simuleringar av biologiska, kemiska och fysikaliska system. Det spås få stor betydelse för bland annat läkemedelsindustrin och materialdesign.

Redan i januari gick Chalmers ut med att man påbörjat bygget av Sveriges första kvantdator, tack vare en donation på 600 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. För det är dyrt att bygga kvantdator. I Finland går regeringen in och finansierar med 20,7 miljoner euro.

I Sverige är bygget ett 10-årigt forskningsprogram där förutom Chalmers även KTH och Lunds Universitet ingår. Från finskt håll talas det om att kunna färdigställa en första version redan efter ett år, och att nå i mål 2024.

Mer info finns hos ICM, Chalmers och Wikipedia. Fotot av Valentin Petkov är från Unsplash och är taget på Science and Industry Museum i Manchester.