Den amerikanska militären genomför nu ett test där hundar får använda specialdesignade AR-glasögon i sökandet efter explosiva föremål. I forskningsprojektet som pågår testar man att ge hundarna visuella spår att följa. Problemet har länge varit att hundarna behöver sina hundförare i närheten under sitt sökande. Förarens uppgift är att stötta och styra hunden i sitt arbete men detta leder till att hen ofta blir synlig i fält och löper en större risk att bli beskjuten men också att råka utlösa bomber. AR-tekniken ska hjälpa hundförarna att leda sina hundar på distans istället vilket minimerar dessa onödiga risker. Utrustningen är dock långt ifrån färdigutvecklad än så det lär dröja innan vi får se dessa hårt arbetande hundar IRL iförda sina AR-glasögon för att röja bomber. Läs mer