Enligt futurism.com så förbereder den tyska regeringen ett lagförslag som är tänkt att garantera tyska anställda rätten att arbeta hemifrån.

Förslaget, som anses vara ovanligt progressivt, är tänkt att stärka arbetarnas rättigheter även efter pågående pandemi. Tyskarna verkar ha haft en förkärlek för hemmajobb sedan tidigare och i en studie från 2018 så uppgav 40% av de tillfrågade att man ville kunna arbeta hemifrån.

Hur lagen ställer sig till arbeten inom exempelvis serviceyrken och arbeten kopplade till tillverkning framgår inte av artikeln.