Coronaviruset känner inga gränser, särskilt inte inom EU där medborgarna är vana vid att kunna röra sig fritt mellan länder. I flera EU-länder finns appar som med hjälp av Bluetooth-teknik kan spåra sociala interaktioner och på så sätt ge medborgarna individuell information om risken för att ha blivit smittad.

Apparna fungerar så att när två telefoner befinner sig nära varandra upptäcker de detta via Bluetooth. De registrerar då mötet med hjälp av en anonym kod som representerar de båda telefonerna. När någon blir sjuk i Covid-19 rapporterar hen det, och övriga användare kan utifrån den informationen få information om risken för att just dessa har exponerats för viruset.

Ett problem har varit att apparna bara fungerar inom ett land, vilket har gjort dem mindre träffsäkra. Nu har EU sjösatt en gateway-tjänst för dessa appar. Tjänsten låter olika länders appar dela anonym data med varandra om sociala interaktioner mellan deras användare. Först ut att använda tjänsten är Tyskland, Irland och Italien.

Sverige har ingen liknande app, men en annan variant som bygger på självskattning av symptom (Covid Symptom Study) finns tillgänglig sedan i våras. FHM har varit kallsinnig till att använda sig av appar, och har bland annat stoppat en digital tjänst som MSB tog fram.

Läs mer hos TechCrunch.