Skoföretaget Timberlands nya hållbarhetsmål ska göra deras produktion helt cirkulär till år 2030.

Timberland var en av de första att börja använda material från återvunnen plast, nu tar de ytterligare ett kliv mot hållbarhet och börjar återvinna material från sina egna produkter.

I praktiken innebär en helt cirkulär verksamhet att Timberlands produkter kommer att designas så att materialet från en produkt kan återanvändas i nya produkter. Stövlar, jackor och Timberlands andra produkter kommer också att designas på ett sätt som gör dem enkla att plocka isär så att de olika delarna kan återvinnas. Ursprungsmaterial ska också köpas in från bönder som bedriver förnyelsejordbruk.

För att den nya produktionsmetoden ska fungera krävs det att gamla använda produkter lämnas in till Timberland för återvinning. Ju fler återlämnade produkter, desto mindre nytt material som kommer att behöva användas.

Colleen Vien som är hållbarhetschef på Timberland säger till Fast Company att de länge jobbat hårt för att minimera den miljöpåverkan deras verksamhet har, men att det är dags att göra mer, att alla företag måste göra mer än vad de gör idag.

Läs mer hos Fast Company