Uber törs lova att de ska bli helt eldrivna inom 20 år. För att kunna leva upp till detta löfte har bolaget gjort en investering på 800 miljoner dollar vilket motsvarar cirka 7 miljarder svenska kronor i dagens valuta. Kapitalet ska ge de hundratusentals anslutna Uber-förarna möjlighet att växla till ett eldrivet fordon.

Idag är Uber den största mobilplattformen i Europa och bolaget anser sig ha ett stort ansvar för sin klimatpåverkan. Ett av sätten att stödja utvecklingen i rätt riktning är att skapa mer hållbara städer i framtiden. Denna investeringen kommer att hjälpa till att accelerera elektrifieringen av plattormen i snabbare takt.

Tanken är att tjänsten Uber Green, som lanserades i Sverige i somras expanderas från 37 europeiska städer till hela 60 stycken i slutet av 2021. Det möjliggör för resenärer i dessa städer att välja elbil redan från nästa år. Ökningen till 60 utvalda städer innebär att Uber Green då kommer att finnas i 80 procent av de Europeiska städer där Uber finns idag.

Ett annat delmål är att inom fem år uppnå en 50 procentig ökning i antal kilometer som körs med elbil  i sju av de största städerna i Europa, London, Paris, Berlin, Madrid, Amsterdam, Lissabon och Bryssel.

Läs mer