The Tech Republic skriver om en Amerikansk undersökning gjord av ResearchScape som syftar till att reda ut hur IT-arbetare mår då de arbetar hemma. Undersökningen omfattar över tusen anställda och mer än två hundra chefer.

Det kommer knappast som någon chock att många upplever situationen som negativ på flera sätt. Nästan 60% säger att de känner sig mer isolerade och hälften av de tillfrågade vill göra något åt det. Många verkar sakna de små mötena och samtalen som sker spontant. Det är kanske därför som 20% uppger att de har börjat prata mer med sina husdjur. Andra sätt att må bättre är meditation som 18% ägnar sig åt, personlig utveckling 17% och terapi 9%.

39% av de anställda och 57% av cheferna säger att distansarbetet påverkat deras kreativitet negativt och skälet är att man inte träffar andra ansikte mot ansikte. Allra värst verkar det vara för de mest seniora cheferna där 45% uppger att de tappat kontakt med sina närmsta kollegor.

Män verkar också i större utsträckning vilja återvända till sin arbetsplats. 46% av männen längtar till kontoret medan samma siffra bland kvinnorna bara är 27%.

Eftersom undersökningen gjorts bland människor som arbetar med IT så säger dock många att de känner sig mer uppskattade och att deras arbete värderas högre under pandemin.

85% av de tillfrågade uttrycker även någon form av oro inför att återvända till kontoret. Det handlar om att det trots allt finns fördelar med att arbeta hemifrån. Flera efterfrågar mer friskvård och hälsosatsningar när isoleringen bryts.

Läs mer om undersökningen här