Äntligen börjar allt fler företag erkänna sitt ansvar och sin påverkan på miljön och sätta upp mål för att minska sina utsläpp samt styra in sin verksamhet på en mer cirkulär bana.

Tidigare i år meddelade Microsoft att de åtar sig att bli koldioxidnegativa till år 2030. Att vara koldioxidnegativ innebär att utsläppsminskningen är högre än den mängd koldioxid som släpps ut. Utöver att bli koldioxidnegativa ska Microsoft också radera sitt historiska koldioxidavtryck. Det innebär alltså att de ska fånga upp den totala mängd koldioxid som företaget släppt ut sedan de grundades 1975.

Nu hoppar det danska företaget Velux på tåget och meddelar att de ska kompensera för sina utsläpp de senaste 79 åren för att bli koldioxidneutrala ”på livstid”. De börjar med att skära ned på sina utsläpp för att möta Parisavtalets mål om en global uppvärmning på under 1.5 grader celsius. För att kompensera för sina historiska utsläpp har Velux räknat ut att de behöver kompensera för ytterligare 5.6 miljoner metriska ton koldioxid.

Velux har ingått samarbete med WWF för att uppnå sitt ambitiösa mål och kommer bland annat att stödja olika skogsprojekt i Uganda som skyddar den skog som finns samt planterar nya träd.

Läs mer hos Fast Company