IdeasAI är en tjänst som hittar på idéer som kan bli startups. Lösningen bygger på OpenAI och deras API som kallas GPT-3. Det fungerar så att IdeasAI matas med en rad olika befintliga och framgångsrika startupkoncept. Sedan används en metod som baseras på djupinlärning för att ta fram nya koncept.

Än så länge är inte IdeasAI smart nog för att avgöra om idén kommer bli framgångsrik eller inte. Därför kan användarna gilla eller ogilla förslagen vilket i sin tur skapar en slags rankning.

Några exempel på idéer som folk verkar gilla är: ”A tool that allows you to create maps from your phone’s camera.”

Eller: ”The startup is building a digital platform to enable farmers to monitor and manage the health of their crops”.

Om du vill ha en idé för dig själv så kostar det $99 att få den bortplockad från listan. Den här betalmodellen känns inte helt klockren eftersom tusentals människor kan sno idén innan du hunnit köpa den. Men man kan ju också använda verktyget som inspiration för sitt eget tankearbete och den stora utmaningen är ju trots allt att förverkliga det hela.