Logically är en startup som består av ett team av faktagranskare, utredare och utvecklare som använder sin kunskap i kombination med AI för att bekämpa desinformation.

Startupen lanserades i april 2019 och har sedan dess bland annat samarbetat med myndigheter i Indien och England för att identifiera innehåll från extremister och desinformationskampanjer. Nu expanderar de till USA med ett browser-plugin och en app som riktar sig både till konsumenter som vill kunna göra faktakontroller, samt till myndigheter som behöver hjälp med att hantera desinformation.

Logically är inte de enda som erbjuder den här typen av tjänst. Full Fact (en icke-vinstdrivande organisation från England) samt The Duke University Reporters’ Lab har skapat liknande tjänster. Men, medan andra faktagranskande tjänster matchar opålitliga artiklar med bevis om motsatsen tar Logically det ett steg längre och gör en rad olika kontroller parallellt för att nysta fram sanningen. Till exempel letar de upp källan till ett rykte samtidigt som de granskar själva påståendet eller uttalandet. Delar av kontrollen kan ske automatiskt men systemet kan också skicka ett uppdrag till en mänsklig granskare baserat på dennes expertis.

Logically använder också algoritmer för att analysera om innehåll har förfalskats och om det finns inverkan från botar. I ett samarbete med The Guardian använde de sig också av ett experimentellt verktyg de kallar för ”Rumor Tracer” som låter personer anmäla textmeddelanden eller bilder de fått. Anmälaren delar också sitt telefonnummer och telefonnummer till de personer som delat eller fått meddelandet för att Logically ska kunna spåra ryktets ursprung.

Lyric Jain, Logicallys grundare, erkänner att de personer som skulle behöva få den information de konsumerar faktagranskad sannolikt inte är de som söker upp tjänster som Logically. Men han hoppas att medvetna läsare som söker sanningen med hjälp av Logically kan bidra till att desinformation stoppas innan den når den stora massan.

För vidare läsning, spana in det vi skrev om infodemin i april

Källa: Fast Company