Kinas myndighet för industri- och informationsteknologi har utsett den sju år gamla plattformen Gitee för att ta fram en självständig plattform som kan användas för att lagra källkod från företag i landet.

Projektet leds av Open Source China som är företaget bakom Gitee och drivs med stöd av Kinas regering, universitet och deltagare från privatsektorn, bland annat Huawei.

Bakom beslutet finns en oro över hur relationen mellan Kina och USA kan påverka Github, där mycket kinesisk källkod finns idag. Oron är inte obefogad: Kina blockerade Github under en begränsad tid under 2013 och i juli 2019 begränsade Microsoft vissa av Githubs tjänster i Syrien, Iran och Krim som en del av USA:s sanktioner mot områdena.

I dagsläget används Gitee av cirka fem miljoner utvecklare jämfört med Github som används av 31 miljoner utvecklare.

Läs mer på TechCrunch.