WhatsApp har lanserat en betaltjänst i Brasilien som gör det möjligt för användare att skicka pengar till individer eller företag inom en chat. Man bifogar helt enkelt betalningen på samma sätt som man bifogar ett foto eller en video.

Redan 2018 testades betalningssystemet i Indien men Brasilien, med 120 miljoner enskilda användare, är först med en landsomfattande lansering och kommer även att introducera möjligheten att betala direkt till ett företag.

WhatsApp används i stor utsträckning av både privatpersoner och småföretag i Brasilien. Många av företagen använder även appen som ett marknadsföringsverktyg.

We think we can help grow digital payments, help grow the digital economy with small businesses, and help support financial inclusion,

säger Matt Idema, chef för WhatsApp i Brasilien.

Betalsystemet i WhatsApp kommer att använda Facebook Pay och är gratis för individuella användare, däremot tas en avgift ut för företag som tar emot betalning.