I ett brev till den amerikanska kongressen skriver IBMs VD Arvind Krishna att IBM slutar erbjuda verktyg för ansiktsigenkänning. Företaget kommer inte längre att erbjuda, undersöka eller utveckla tekniken.

IBM meddelar att de motsätter sig att tekniken används för massövervakning, rasprofilering och kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och friheter.

Krishna skriver även att man bör omvärdera försäljningen av tekniken till brottsbekämpning och inleda en nationell dialog om huruvida ansiktsigenkänningsteknik bör användas av amerikanska brottsbekämpande myndigheter och i så fall hur den bör användas.

Läs Krishnas brev här.