I fredags meddelade GitHubs VD att de ersätter uttrycket ”master” i sina tjänster mot ett mer neutralt ord som ”main”. Detta för att undvika onödiga referenser till slaveri.

GitHub är ett av flera tech-företag som ser över sin terminologi för att undvika ord som har ett tvivelaktigt förflutet. Några andra exempel är orden ”blacklist” och ”whitelist” som ersätts av exempelvis ”allow list” och ”deny/exclude list”.

GitHub är dock inte först med att ändra till en tonalitet som undviker att anspela på ras eller slaveri. 2014 ersatte Drupal ”master/slave”-termen med ”primary/replica”. Tätt inpå Drupals ändringar gjorde även Python-programmeringsspråket, Chromium, Microsofts Roslyn .NET-kompilator, samt databassystemen PostgreSQL och Redis liknande ändringar.

Långt ifrån alla teknikföretag är öppna för att ändra sin terminologi. Vissa menar att ord som ”master/slave” är så pass etablerade inom teknik att de har en starkare koppling till just tekniska beskrivningar än slaveri. De menar också att ordet ”blacklist” inte syftar till svarta personer utan kommer från användandet av ”black books” på medeltiden i England. ”Black books” användes för att skriva ned namnen på problematiska arbetare för att undvika att anställa dem i framtiden.

Förhoppningsvis har de företag som nu ändrar sitt språk en så pass stor påverkan på branschen att vi så småningom ser en genomgående förändring, oavsett hur icke-problematiskt man anser att den rådande terminologin är.

Läs mer hos ZDNet