Brukar du använda självskanning när du handlar? I 32 norska Coopbutiker kan kunderna nu använda sina egna mobiler för att registrera varor. Systemet som används heter EasyShop och är utvecklat av det svenska företaget Datema.

Appen som används hjälper även kunderna att hitta i butiken, att skapa inköpslistor och ta del av erbjudanden. I kampen mot smittspridning så har självskanning med mobilen även den fördelen att det minskar kontakten med butikspersonalen och att man slipper dela självskanningsutrustning med andra kunder.

För butiksägaren minskar självskanningen behovet av kassapersonal när kunderna gör jobbet själva. Systemet sparar också en hel del viktig information om kundernas beteende i butiken, vilket kan analyseras och användas för att optimera butiken och anpassa erbjudanden.

Tack till Feber.se för nyheten. Feber har även gjort en poll med frågan “Brukar du självskanna i butiker?” och hela 76% av de nästan 2900 svarande säger sig göra det. Febers publik är antagligen mer teknikintresserade än genomsnittet men siffrorna talar ändå sitt tydliga språk. Vi får hoppas att den här lösningen kommer till Sverige så att vi får testa själva.