Betalappen Swish vill göra det enklare för dig att få betalt för utlägg du gjort, genom att skicka en förfrågan. Swish själva lyfter upp att det här är extra viktigt under pågående pandemi, då många handlar åt andra och därför ligger ute med pengar.

Du kan bara skicka en förfrågan till en person i taget och max 30 stycken förfrågningar per två veckors-period. Men trots det finns det många som höjer ett varningens finger för den nya funktionen. Kommer det användas för att tigga pengar, lura äldre eller t.o.m för utpressning?

Swish används av över 7 miljoner användare och under april 2020 hanterades 44 miljoner transaktioner enligt deras egna siffror. Det motsvarar över 23 miljarder kronor. Att en så populär tjänst används i tvivelaktiga syften går kanske inte att undvika helt.