Överallt påminns vi om att tvätta händerna och tänka på hygienen. Försäljningen av tvål och desinfektionsmedel (och toapapper) har ökat lavinartat sedan det nya Coronaviruset tog fäste i världen och föga förvånande präglas framtidens design av just hygien.

I Kina startade designstudion Frank Chou i Bejing ett projekt kallat Create Cures i februari 2020. De bjuder in ”designers till att marknadsföra utveckling av folkhälsa på designerns vis”. Koncept som skapats av projektet är bland annat Sterilizing Lamp av Frank Chou, en ultraviolett lampa som desinfekterar användarens prylar (såsom nycklar och mobiltelefon) på 60 sekunder. Time-Changing Hand Sanitizer av Pino Wang och Frank Chou är ytterligare ett spännande koncept – handsprit som ändrar färg i takt med att användaren gnuggar det i sina händer, för att ge användaren en bild av hur länge de har tvättat händerna.

Redan innan Corona hade företag börjat designa för konsumenter som oroar sig över bakterier och föroreningar. Larq är ett exempel på det, de designade en självrengörande vattenflaska som sägs avlägsna 99.9999% bakterier och virus från dricksvattnet. Och tidigare i år berättade vi om trender från CES 2020 där vi bland annat tog upp Ao Airs Atmos mask, ett luftfilter som du bär över ansiktet.

Läs mer hos Wunderman Thompson