Att vuxna människor förlorar synen när de blir äldre beror oftast inte på att hjärnans funktioner upphör att fungera, utan att synnerven eller själva ögat blir skadat. Detta har forskare tittat på i flera år för att försöka komma på en teknik som kan hoppa över ögats motorik och istället skicka visuell information direkt till hjärnan. Nu har ett forskarteam från Baylor College of Medicine i Houston rapporterat att de är ett steg närmare målet.

De beskriver att de har testat en teknik där de satt in implantat i form av elektroder i hjärnans syncentra och som sedan stimulerats i särskilda sekvenser. Lite förenklat beskrivet har de kunnat ”rita” bokstäver direkt på patientens hjärna, som tolkat den inkommande informationen och gett patienten en form av ”seende”. Alla patienter, både seende och blinda, lyckades avbilda de former som skickades till hjärnan på det här sättet.

I syncentrat finns det ungefär en halv miljard nervceller, och i den här studien stimulerades bara en bråkdel av dessa med en handfull elektroder. Nästa steg skulle vara att jobba med mer avancerad teknik som kan hantera tusentals elektroder och stimulera en större mängd nervceller. Då skulle ännu tydligare bilder kunna skickas till hjärnan.

Denna teknik är långt ifrån färdig och det finns många hinder att ta sig över innan detta kan erbjudas allmänheten. Men i teorin skulle den här tekniken i framtiden kunna erbjuda blinda och synskadade ett sätt att se, om de så skulle önska.