Post- och telestyrelsen ska, på uppdrag av regeringen, underlätta för äldre att använda digitala verktyg för att kommunicera med omvärlden. Fokus ligger på äldreboenden och andra äldre som riskerar att bli ensamma och isolerade.

Den sociala distanseringen i spåren av COVID-19 är kännbar för många och särskilt äldre riskerar att bli ännu mer ensamma än vanligt. Att mänsklig kontakt via video kan ha positiva effekter på välmåendet, är vi nog många som fått erfara den senaste tiden. Därför känns det vettigt att ge enkla och säkra verktyg till just den här målgruppen.

Redan den 31 juli i år så ska det ske en delredovisning av projektet och i slutet av mars 2021 är det dags för slutredovisning.

Tack till Feber.se för tipset.