Artros ger värk i leder och är den vanligast förekommande ledsjukdomen i världen. Sjukdomen kommer ofta smygande och vanligast är att man får ont i knä, höftleder, fingrar och fötter.

I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE har forskare följt patienter med artros under en längre tid, en del av dem upp till ett år. Genom att dagligen under 6 månader göra några enkla fysiska övningar och få information om sin sjukdom kunde 500 patienter med artros i genomsnitt nästan halvera sin smärta och förbättra sin fysiska funktion. Till sin hjälp använde de en nyutvecklad mobilapp.

Vi förväntade oss att patienterna skulle bli bättre, men inte att de skulle bli så bra. Det visar att det går utmärkt att behandla kronisk sjukdom som artros med hjälp av digital teknik

säger forskaren och fysioterapeuten Håkan Nero vid Lunds universitet.

I studien ingick patienter från hela landet med en majoritet av kvinnor runt 60 år, samtliga hade artros i knä eller höft. Vid studiens start fick de fylla i ett hälsoformulär, en procedur som de sedan fick upprepa var tredje månad. Under testperioden fick de varje dag ta del av nya övningar och lektioner i mobilappen.
Varje vecka fick patienterna sedan via nätet rapportera den smärta de upplevde och varannan vecka testa sin fysiska funktion.

– Efter 6 månader upplevde testdeltagarna i genomsnitt nästan en halverad smärta och den fysiska rörligheten hade förbättrats med i genomsnitt 43 procent för hela gruppen. Resultaten såg lika bra ut hos de som fortsatt programmet i upp till ett år.