Google Translate är en fantastisk teknik som använder AI för att översätta tal och text från ett språk till ett annat. I de flesta fall räcker det med Google Translates eget gränssnitt som är inbäddat i din Google-sökning eller på translate.google.com. Men i vissa fall kanske man vill ha något mer kraftfullt och skalbart för att kunna översätta större volymer. Det är här Google Sheets kommer till användning.

Den enkla formeln för att översätta något i Google Sheets är som följer:

= GOOGLETRANSLATE (A2, ”sv”, ”es”)

A2 är alltså referensen till cellen som innehåller texten du vill översätta. Därefter lägger man till det språk som texten är skriven på (sv) och sedan språket som texten ska översättas till (es).

Om man vill skapa översättningar i större mängder är det enkelt att lägga till texter i cellerna i kolumn A och kopiera formeln i B2 genom att dra i den blå rutan och formeln kommer nu att tillämpas på fler rader.