Smartklockor ska i framtiden kunna fånga tidiga tecken på infektion. Stanford, Scripps Research och Fitbit har avslöjat ett initiativ som, om det lyckas, ska kunna använda smartklockor för att fånga tidiga tecken på infektion. Tekniken går ut på att algoritmer letar efter en förhöjd hjärtfrekvens och kroppstemperatur. Man kan då få en varning redan i ett tidigt stadie av en sjukdom, även utan symtom, och på så sätt stanna hemma och förhindra att smitta andra.

I projektet kommer man studera data från fem olika smartklockor, som var och en har sin egen algoritm.

Forskarna är redan medvetna om potentiella utmaningar. Förändringar i hjärtfrekvens och temperatur kan ändras t.ex. när man tränar eller tittar på en läskig film och algoritmerna måste kunna känna igen dessa skillnader. Ett annat problem är skillnaden mellan olika virus. Även om tekniken kan vara bra på en grundnivå, så kanske man inte vill ha en varning när man bara är lite förkyld.

Men systemet kan ändå vara värdefullt. Smartklockor samlar in över 250.000 mätningar varje dag och det kan ge en enorm insikt i vem som blir sjuk och hur. Det skulle självklart inte representera en fullständig bild av en infektion när bara en bråkdel av allmänheten äger en smartklocka. Däremot kan det ge en mer exakt bild av utbrott och hjälpa till att mildra dessa samt att förstå deras egenskaper.