Roboten Spot, skapad av Boston Dynamics, har fått en ny uppgift under den rådande pandemin. Tillsammans med en nyutvecklad app och en Ipad ska Spot nämligen hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att kommunicera med patienter på distans. Detta sparar både tid och skyddsutrustning samtidigt som det minskar smittorisken.

Boston Dynamics undersöker också sätt att mäta kroppstemperatur, andningsfrekvens, pulsfrekvens och syremättnad med hjälp av Spot. Kroppstemperatur och andningsfrekvens kan mätas genom en värmekamera och puls genom en RGB-kamera. I ett senare stadie vill teamet även montera desinfektionsteknik så som UV-C-ljus på baksidan av Spot för att desinficera patienter och ytor runt roboten.

Den nyutvecklade appen testas redan på sjukhuset Brigham and Women’s Hospital i Massachusetts. Appens designdokument och källkod är öppna för alla som vill utveckla lösningar för att bekämpa coronaviruset och du kan kolla in dokumenten och koden här.

GIF om roboten Spot.