De allra flesta av oss känner till och använder BankID så gott som dagligen. Enligt Svenskarna och Internet 2019 använder över 80 procent av befolkningen Mobilt BankID, sedan 2014 har användandet mer än dubblerats.

BankID är däremot inte den enda aktören på marknaden. Bolaget Verisec har tagit fram Freja eID som är en mobil e-legitimation precis som BankID. I januari 2018 blev Freja eID godkänd som nationell mobil e-legitimation av E-legitimationsnämnden.

Freja har långt ifrån samma spridning som BankID i Sverige, men är en stark konkurrent. Bland annat fungerar Freja i Europa, vilket BankID inte gör. Freja har också Mina Sidor där du kan se alla transaktioner där du använt din FrejaID, något som inte finns för BankID. Generellt framstår Freja som en mer utbyggd lösning med fler funktioner och tjänster än BankID. Det återstår dock att se om de lyckas överta den enorma ledning BankID har på marknaden.