I november förra året meddelade Twitter en ny policy för att motverka deepfakes och annan manipulerad media (såsom bilder, video eller ljud). Igår började den synas publikt på Twitters plattform i form av en etikett med orden “Manipulated media” intill det foto, video eller ljudklipp som bedöms vara manipulerat.

Etiketten syntes för första gången på Twitter i ett inlägg från Donald Trump. Trump retweetade en video som har redigerats för att få det att låta som att den demokratiska presidentkandidaten Joe Biden säger “Excuse me. We can only re-elect Donald Trump”. I själva verket säger han “Excuse me. We can only re-elect Donald Trump if in fact we get engaged in this circular firing squad here. It’s gotta be a positive campaign.”

För att fastställa om media har manipulerats säger Twitter att de kollar på metadata, inläggets kontext och Twitteranvändarens publika information. Policyn säger att ”media som är markant och bedrägligt ändrad eller fabricerad” sannolikt kommer att markeras med etiketten, om det bedöms som avsiktligt vilseledande.