Folding@Home, ett distribuerat datanätverk som drivs av Stanford University, sammanstrålar nu med flera forskare över hela världen för att försöka förstå COVID-19 och öka de naturvetenskapliga insatserna för att utveckla nya livräddande behandlingar.

I ett inlägg på forskningsprojektets hemsida ber de nu allmänheten om hjälp. De uppmanar personer att ladda ned Folding@Home-programmet och bidra med sin oanvända dator till forskningen. De samlade datorernas kraft ska användas för att snabbare simulera virusets strukturer och forskarna hoppas på så sätt lista ut vilka antikroppar som behövs för att motverka dess framfart och skapa medicin som kan rädda liv.

Läs mer hos idg.se