Under namnet ”Smithsonian Open Access” släpper Smithsonian nästan 3 miljoner digitala 2D och 3D objekt för gratis användning. Smithsonian består av 19 museum och föremålen som delas kommer från deras omfattande samlingar. Det rör sig om allt från dinosaurieskelett i 3D till foton på Muhammad Alis boxningshjälm. Materialet släpps under licensformen CC0 vilket är en publik licens som tillåter fritt användande.

Även om 2,8 miljoner föremål låter mycket så motsvarar det bara 2 procent av objekten i deras samlingar och de planerar att digitalisera ytterligare 155 miljoner föremål i framtiden. Redan i år växer materialet med 200 000 nya objekt.

Den här typen av kunskapsdelning utan motkrav är verkligen något som gör internet till en bättre plats och konsekvenserna är svåra att förutse eftersom möjligheterna att använda materialet är så omfattande. Under hashtaggen #SmithsonianOpenAccess kan man se exempel på kreativiteten.

Utforska de digitala arkiven här.