Röstigenkänningsprogram utvecklade av företag som Amazon, Apple, Google, IBM och Microsoft fungerar sämre när det gäller transkribering av tal från svarta personer än tal från vita personer.

En studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences visar på nästan dubbelt så stor felmarginal i transkribering av tal från svarta personer än vita.

Forskarna undersökte 115 intervjuer som transkriberats av människor. Intervjuerna innefattade konversationer med 73 svarta talare och 42 vita talare. De jämförde dessa med transkriberingar som producerats av röstigenkänningssystemen från stora techföretag och upptäckte att den genomsnittliga felmarginalen var nästan dubbelt så hög (0.38) när systemen transkriberade tal från en svart person än från en vit person (0.19)

Forskarna påpekar i sin publicerade studie att dessa system riskerar att fastställa nya typer av digital diskriminering om inte något görs för att eliminera problemet.

Röstigenkänningsystem används, förutom till transkribering, bland annat till virtuella assistenter, textning och handsfree datoranvändning.

Läs mer hos Mashable