Apple har gått med på att betala uppemot 500 miljoner dollar i en grupptalan som gäller det så kallade “batterygate”, där Apple avsiktligen gjorde äldre telefonmodeller långsammare.

Apple erkände detta redan år 2017 med förklaringen att det var nödvändigt för att jämna ut toppar i processhastigheten och att minska på batteriförbrukningen. Missnöjda kunder upplevde däremot detta som ett sätt för Apple att få dem att köpa nyare modeller.

Apple har inte velat erkänna felaktighet men valt att betala summan för att slippa framtida stämningskostnader. Varje drabbad amerikansk mobilägare kan få en ersättning på 25 dollar men summan varierar beroende på hur många stämingsansökningar som kommer in.