Efter en rad informationsläckor uppmanar EU nu sina anställda att kryptera sin kommunikation med appen Signal. Signal använder sig av en stark kryptering och rekommenderas av en flera säkerhetsexperter.

Det finns redan riktlinjer för hur intern kommunikation inom EU ska gå till men nu uppmanas personalen att även använda kryptering i kontakter med personer utanför organisationen.

Samtidigt som EU vill försäkra sig om att ingen utomstående tjyvlyssnar på deras kommunikation pressar man Facebook och Apple att inte kryptera sina meddelande-appar eftersom man anser att det försvårar bekämpandet av terrorister och annan brottslighet.

Läs mer på Politico.eu