Vi har tidigare skrivit om olika satsningar Ikea gjort för att verka för en mer hållbar konsumtion och verksamhet. Bland annat berättade vi om att de börjar sälja solcellspaneler, att de hyr ut möbler och att de lanserade kollektionen ”Lagom”, en gratiskollektion som består av olika förslag på hur du kan använda Ikea-produkter du redan äger till alternativa ändamål. Och så har de förstås också infört flera veganska rätter i sina restauranger.

I år påbörjar Ikea sin kanske hittills största hållbarhetssatsning – de ska bli klimatpositiva till år 2030. Att bli klimatpositiv innebär alltså att verksamhetens utsläpp av växthusgaser reduceras så pass att det till slut vänder, dvs. de har mindre utsläpp än vad hela verksamheten skapar.

För att nå målet krävs en omorganisation genom hela företaget, från design av produkter till energiåtgång i fabrikerna. Och förändringen måste göras fort om de ska hinna till år 2030.

Läs mer om satsningen och vad den innebär hos FastCompany