En ny stor forskningsstudie har påbörjats som ska hjälpa kvinnor som har drabbats av förlossningsdepression. Studien använder sig av en app för att hämta in data om kvinnorna som sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens.

Studien leds av Alkistis Skalkidou som är professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Målet och förhoppningen med studien är att man ska kunna upptäcka och behandla förlossningsdepression i ett tidigare skede.

Appen som forskarna använder i studien kallas MOM2B. Kvinnor som är gravida eller nyförlösta kan själva välja att vara med i studien genom att ladda ned appen. I appen lämnar de samtycke till att data om dem samlas in, det handlar bland annat om rörelsemönster, hur mycket de använder mobilen och sociala medier. Även kvinnans röst spelas in över tid och analyseras av artificiell intelligens eftersom man sett att rösten förändras innan eller i samband med att en person faller in i en depression, analysen ska alltså kunna ge en antydan till om kvinnan är på väg att utveckla en depression.

Läs mer om studien hos Svt Nyheter.